Praktický lékař pro děti a dorost

MUDr. Mgr. Hana Zmrzlá

Velkopavlovická 25, Brno
62800 Brno

544210912

602 495 411primapediatrie@seznam.cz

Příjmení Jméno I.

Příjmení Jméno I.

Lékař: MUDr. Danuše Menčíková

Telefon: +420 777320053